Kontakti


Riharda Vāgnera iela 13,

Rīga, LV-1050, Latvija

(+371) 67 213 008

farmacijasmuzejs@mvm.gov.lv

https://www.facebook.com/FARMMUZ


Muzeja vadītāja

Inta Vegnere

T. 67213008  e-pasts: inta.vegnere@mvm.gov.lv 

Muzeja speciālisti

Elvigs Kabucis

T. 29198662  e-pasts: elvigs.kabucis@mvm.gov.lv

Inguna Cīrule

T. 67213008  e-pasts: inguna.cirule@mvm.gov.lv

Solvita Brutāne

T. 67213008  e-pasts: solvita.brutane@mvm.gov.lv

Indra Vīlistere

T. 67213008 e-pasts: indra.vilistere@mvm.gov.lv


Muzeja rekvizīti

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs Reģ. Nr. 90000013555, Ukrainas neatkarības iela 1, Rīga, LV-1010, tālr. 67222665, e-pasts: info@mvm.gov.lv, www.mvm.lv

Norēķinu konts: Valsts kase, kods: TRELLV22, Konts: LV45TREL2290573003000